3.4_triecienizturiba-prieksrocibas.jpg

Aizsargājiet savas ēkas iemītniekus un aprīkojumu no lidojošā stikla apdraudējuma, ko izraisa eksplozīvs sprādziens vai trešo personu iejaukšanās.