fbpx CSDD noteikumi | Stiklu tonēšana

CSDD noteikumi

Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti nosaka transportlīdzekļu pieļaujamo stiklu tonējuma intensitāti: vējstiklam tikai augšmalu, priekšējiem sānu stiklu gaismas caurlaidībai jābūt 70%, pārējiem stikliem–ierobežojumu nav. 

Ar pilnu MK not. nr.295 redakciju var iepazīties likumi.lv

Ministru kabineta noteikumi Nr. 295
 (§Rīgā 2017. gada 30. maijā (prot. Nr. 28 25 

Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa

3.2. Stiklojuma stāvoklis
...
A2. Vējstiklu aizliegts pārklāt ar jebkāda veida pārklājumu, izņemot M3 kategorijas transportlīdzekļus, kuriem atļauts aplīmēt vējstikla apakšējo daļu ar caurspīdīgu plēvi, ievērojot šādus nosacījumus:

1) transportlīdzeklis aprīkots ar VI klases spoguli;

2) gaismas caurlaidība aplīmētajā joslā nav mazāka par 70 %;

3) plēves augšējās malas augstums no brauktuves nevienā vietā nav augstāks kā transportlīdzekļa vadītāja darba zonā esošā instrumentu paneļa augšējā horizontālā daļa, bet maksimāli pieļaujamais plēves augstums no brauktuves nevienā gadījumā nedrīkst pārsniegt 1800 mm.

Transportlīdzekļa vadītāja redzamības laukā esošā stiklojuma gaismas caurlaidība nedrīkst būt mazāka par 70 %, un tam nedrīkst būt redzamību traucējoši vai ietekmējoši bojājumi.
...
Vieglā automobiļa vējstikla augšmalu drīkst aptumšot ar caurspīdīgu plēvi, kas nepārprotami ļauj izšķirt luksofora gaismas signālus, tiktāl, cik vējstiklu var aizsegt izgatavotāja uzstādītie salona saulessargi, kad tie pievirzīti maksimāli tuvu vējstiklam.

M3 kategorijas transportlīdzekļu (ieskaitot transportlīdzekļus, kas reģistrēti kā "autobuss, speciālais dzīvojamais") vadītāja redzamības laukā esošo tonēto sānu stiklu (vadītāja durvju (nodalījuma) un vadītājam blakus sēdošo pasažieru durvju vai pasažieru iekāpšanas durvju stiklu, kā arī stiklojuma starp vējstiklu un šīm durvīm) gaismas caurlaidība nedrīkst būt mazāka par 50 %, ja transportlīdzekļa konstrukcija nodrošina, ka vadītājs, sēžot pie stūres, var redzēt atpakaļskata spoguļus caur vējstiklu. Ja vadītājs, sēžot pie stūres, var redzēt atpakaļskata spoguli (spoguļus) vienā vai abās pusēs caur dalīta sānu stikla daļu, tās stikla daļas gaismas caurlaidība, caur kuru redzams atpakaļskata spogulis (spoguļi), nedrīkst būt mazāka par 70 %.